Emil Cioran – citate – part II

by Crisego

“Va putea duce Dumnezeu toate lipsurile mele? Va putea el să se urnească sub povara atâtor tristeţi?”

“Senzaţia asta stranie şi chinuitoare de curgere a vidului în nopţi singure şi nemiloase… Ce teroare tăcută îmbibă întunericul, îmbracă inima şi paralizează creierul? Sau parcă se despică în bucăţi imensitatea neagră şi se prăvălesc stânci de întunecime peste incendiul ascuns al pământului… Fiecare noapte este un univers în doliu, o măreţie de ireparabil.”

“Nu există decât o ratare: a nu mai fi copil.”

“Nu sunt atât de nefericit pentru a fi poet…, dar nici atât de indiferent pentru a fi filozof. Sunt, însă, destul de lucid ca să fiu condamnat.”

“Lumea modernă a fost atinsă până la blestem de blestemul lucrurilor finite.”

“Aş vrea să mă topesc într-o lacrimă şi-n ea să-şi oprească soarele razele şi să plâng la capătul luminii…”

“Freamăt funebru în ţesuturi, horcăit cosmic în oase, păduri care ard în sânge… Doliul inimii e singurul imbold spre gânduri.”

“Citeşte zi şi noapte, rătăcind prin spaima veacului, şi nu uita că lectura suplineşte oricând opiul. Cărţile trebuie înghiţite ca prafurile adormitoare. Nimeni nu citeşte pentru a şti, ci pentru a uita.”

“Unii oameni îşi mai pun problema dacă viaţa are sau n-are un sens. În realitate, totul se reduce la a şti dacă e suportabilă sau nu.”

“Lacrimile nu sunt arzătoare decât în singurătate. Singura surpriză a singurătăţii este moartea. Deşi pentru mine viaţa este un chin, nu pot să renunţ la ea.”

 

Nu, nu mă mai aflu de mult sub “dominația Cioranică”, însă Cioran continuă să mă fascineze, de fiecare dată când îl citesc, nu atât prin estetica scrierilor sale, cât prin modul cum își aruncă stările asupra cititorului, prin modul cum ne face să îl înțelegem ca și cum am trăi sub același acoperiș cu el…

PS: Citatele de mai sus fac parte din “Lacrimi și sfinți”