Izbucniri

“Cu câte iluzii trebuie să mă fi născut ca să pot pierde câte una în fiecare zi!…” – Emil Cioran

Category: Citate

Gând CXLIII

“Cu câte iluzii trebuie să mă fi născut ca să pot pierde câte una în fiecare zi!…” – Emil Cioran

Gând CXXXIX

„Oamenii se arată şocaţi când enunţ două judecăţi contradictorii deodată. Ei pretind să renunţ la una dintre ele,ori mai bine, din respectul convenienţelor, să nu le rostesc în acelaşi timp. Dar, între mine şi ei, există această diferenţă, aceea că eu îmi afirm deschis contradicţiile, în timp ce ei preferă să le ascundă în propriii lor ochi.” – Lev Șestov

“Aroganța rugăciunii”

“Doamne, dă-mi puterea să nu mă rog niciodată, cruță-mă de nesăbuința oricărei adorații, îndepărtează de mine ispita iubirii care m-ar aservi Ție de-a pururi. Fie ca golul să stăpânească între inima mea și cer! Nu doresc ca pustietățile să-mi fie pline de prezența ta, nopțile tiranizate de lumina ta, Siberiile mele să se topească sub soarele tău. Mai singur decât tine, vreau ca mâinile mele să rămână curate spre deosebire de ale tale, care s-au mânjit pentru totdeauna frământând lutul și amestecându-se în treburile acestei lumi. Nu cer de la stupida-ți atotputernicie decât respectul cuvenit singurătății și chinurilor mele. N-am ce face cu vorbele tale; și mă tem de nebunia care m-ar sili să le aud. Dăruiește-mi minunea în sine reculeasă de dinaintea primei clipe, pacea pe care n-ai putut-o îndura și care te-a îndemnat să faci o spărtură în neant ca să deschizi acest bâlci al timpurilor, condamnându-mă astfel la univers – la umilința și rușinea de a fi.” – Emil Cioran, “Tratat de descompunere”

Gând CXXXII

[…] ar trebui, mai ales, să se fi prăbușit în pragul eșecului, și, imn viu de dincoace de inspirație, să fi cunoscut regretul de a nu fi poet – de a nu fi inițiat în știința lacrimilor […] – Emil Cioran

Poezia este știința lacrimilor…

Amor propriu

“Cel care nu se adoră pe sine însuși nu s-a născut încă. Tot ceea ce viețuiește se iubește pe sine; – altminteri de unde ar veni spaima care bântuie în adâncurile și pe suprafețele vieții? Fiecare e pentru sine unicul punct fix în univers. Iar cel care moare pentru o idee moare pentru că este ideea lui, iar ideea lui e viața lui.”

Citate Lev Tolstoi

“E ca şi cum am muri atunci când nu reuşim să-i facem pe alţii să trăiască.”

“Marile opere de artă sunt mari pentru că sunt accesibile şi pe înţelesul tuturor.”

“N-am vorbit nimic despre dragoste; n-am întrebat-o nici pe ea şi nici mie însumi nu-mi puneam întrebarea dacă mă iubeşte. Mi-era de ajuns că o iubeam eu. Şi mă temeam să nu-mi sfarme ceva fericirea.”

“Nu mă gândesc la desfătările din care n-am gustat în tinereţe, ci mă gândesc la acel bine pe care nu l-am dăruit şi la acel rău pe care l-am făcut celor care azi nu mai sunt…”

“Răul din afara noastră va fi nimicit numai atunci când îl vom nimici în noi, i-am spus eu.”

“Nu pot exista divergenţe când este vorba de sfântul adevăr.”

“Dacă Isus Christos Şi-ar face acum apariţia, I s-ar cere un autograf şi nimic mai mult.”

“Dacă aş fi ţar, aş decreta o lege potrivit căreia scriitorului care a întrebuinţat un singur cuvânt pe care nu-l poate explica, să i se ridice dreptul de a scrie şi să i se dea şi o sută de lovituri cu varga.”

“Scopul artistului nu este de a rezolva în mod categoric o anumită problemă, ci de a determina ca viaţa să fie iubită în nenumăratele şi inepuizabilele ei manifestări.”

“Dacă ierţi, iartă totul! Altfel n-ar mai fi iertare.”

“Nu este măreţie acolo unde nu este simplitate.”

“Acel ce n-a cunoscut decât pe soţia sa şi a iubit-o, ştie mai mult despre femei decât cel care a cunoscut o mie.”

Sfat

“Compune sălbatic, nedisciplinat, curat! Scrie ce îţi vine din adâncurile sufletului tău. Cu cât mai nebunesc, cu atât mai bine! Fii întotdeauna nebun şi fără spirit! Înlătură obstacolele literare, gramaticale şi sintactice. Tu eşti tot timpul un geniu.” – Jack Kerouac

%d bloggers like this: